Om Oss

BerIngNet är ett nätverk av Oberoende Erfarna Beräkningsingenjörer/Egenföretagare. Var och en med minst 20 års praktisk arbetslivserfarenhet, med Tekniska Beräkningar från olika typer av produkter/system. Generella hållfasthets problem är något vi alla kan lösa, utöver det har varje medlem ett eller flera specialområden som tex:

♦ Statik & Dynamik ♦ Material kunskap ♦ Lättkonstruktioner ♦ Normer & Standarder ♦ Shock & Vibrationer ♦ Praktisk problemlösning ♦

Medlemmarna i nätverkat har arbetat med uppgifter i både utförande och ledande ställning i olika föetag och då med fokus på mekanik och provning, men som har efter moget övervägande tagit steget att bli egenföretagare.
Det vi har gemensamt är att vi alla vill jobba med praktisk problemlösning i direkt kontakt med våra uppdragsgivare, med så lite mellanhänder som möjligt. Vi vill skapa personliga och långvariga relationer med våra uppdragsgivare för att på så sätt lära känna företag och produkter samt de problem man ställs inför.

Läs gärna vad Erik Sjöberg (CEO Momentum Projketkonsult AB) skrev i ett inlägg på LinkedIn om "Stora konsultmäklare eller kvalitet".

Nätverkets övervägande kunskapsområde är idag Hållfasthet, allt från tillämpning av olika typer av normer/standarder till användandet av teoretiska samband som använts på praktiska tillämpningar vid utveckling av produkter/system. Vidare har vi stor erfarenhet av olika typer av mjukvaror för problemlösning. Viss kunskap finns även inom områden som Strömning/CFD och Akustik.

Vid omfattande/komplicerade uppdrag tar vi hjälp av varandra och kan på så sätt hjälpa de flesta som vill ha hjälp med att lösa Tekniska problem.

Ta direkt kontakt med en Beräkningsingenjör för att diskutera och hitta lösningar till Era Tekniska problem !!