Välkommen till BerIngNet

Nätverket för Beräkningsingenjörer

Ett nätverk av oberoende Erfarna Beräkningsingenjörer inom området Tillämpad Mekanik. Vi hjälper svensk industri med utveckling av produkter/system för ökad konkurens kraft.

Läs mer !
image01

Praktisk problemlösning

av erfarna ingenjörer

Vi är erfarna Ingenjörer, var och en, med minst 20 års arbetslivs erfarenhet av Tekniska Beräkningar, från olika produkter/system. Vi har arbetat inom byggnads-, verkstads-, militär- samt marin-industri och känner till "miljön" inom ett flertal brancher.

Läs mer !
image03

Specialister inom

Tillämpad Mekanik & Fysik

Tillämpad Mekanik är ett mycket brett område som ingen kan allt inom. Men Tillsammans har Nätverket en mycket bred och djup kompetens inom området vilket gör att vi kan lösa mycket komplexa och omfattande problem !

Läs mer !
image02

Kontakta direkt en

Beräkningsingenjör

Ta direkt kontakt med en Beräkningsingenjör som passar för just ert uppdrag/problem och ha en rak/direkt dialog mellan uppdragsgivare och utförare !

Läs mer !
image03

Seniora Erfarna BeräkningsIngenjörer utför tekniska beräkningar i syfte att utveckla/förbättra våra kunders produkter/system vid tex.
Nykonstruktion, Produkt förbättringar, Problem lösning, Skade utredningar eller tex. Virtuell provning.

Kompetens / Kunskap

Bli Medlem !

Vi vill komma i kontakt med Erfarna Beräkningsingenjör/Egenföretagare verksamma inom området Tillämpad Mekanik & Fysik !

Bli medlem och dela med dig av dina kunskaper och ta del av andras, och bli mera konkurens kraftig i din marknadsföring !

Genom nätverket får du tillgång till både specialkunskaper och resurser !

Kontakta Oss

Exempel på några Special områden

team 1

Båtar & Fartyg

Båtar & Fartyg

Dimensionering av
Båtar och Fartyg.CompoStruct AB .

team 1

Entreprenad Maskiner

Entreprenad Maskiner

Kunskap om svetsade och gjutna delar/detaljer i stål alt. aluminium till tunga fordon.PM MechEng AB .

team 1

Lättkonstruktioner

Lättkonstruktioner

Lättkonstruktioner kan innebära lättare konstruktioner genom tex konstruktiv utformning eller genom materialval där varje material utnyttjas på ett optimalt sätt.
En kombination av både konstruktiv utformning och materialval ger troligen den mest optimala strukturen.

CompEng AB
CompoStruct AB

team 1

Shock & Vibrationer

Shock

Dimensionering av strukturer utsatta för shocklaster från en tex. en Explosion.
Kunskap om shock/tryckvågen utbredning i vattnet/luften samt vad som händer när tryckvågen träffar strukuren och fortplantar sig genom strukturen.CompEng AB

team 1

Svets Kunskap & Utbildning

Svets kunskap

En resurs för kunskaputveckling inom svetsning (svets-konstruktion, -produktion, -utbildning, -dokumentation, -ansvar).Weld on Sweden

team 1

Tillämpad Mekanik & Fysik

Tillämpad Mekanik

Kunskap & Erfarenhet av att använda Matematik/Teoretiska samband på verkliga produkter/system, för att lösa praktiska problem.CompEng AB

team 1

Nytt Special Område

Nytt område

Här finns plats för ytterligare
Special Områden !

Kalle & Co AB